Okinawa Dojos

Kodokan Taira Karate Dojo (WMKA Headquarters)

WMKA President Yoshitaka Taira, Hanshi, 10th Dan
Postal NO. 901-2122
2-19-19 Jitchaku,
Urasoe City, Okinawa, Japan

Foreign Contact (English):
Mr. Riki Nomura (Overseas Manager)
World Matsubayashi-ryu Karate-do Association Headquarters (P.O.C.)
339-29  Kanegushiku  Haebaru –cho

Okinawa  901-1111 Japan

Kodokan Arakaki Karate Dojo (Ozato Branch)

Toshimitsu Arakaki, Hanshi, 10th Dan
Postal NO. 901-1206
208 Nakama Ozato,
Nanjo City, Okinawa Japan

Kodokan Tome Karate Dojo (Tomishiro Branch)

Iwao Tome, Hanshi, 9th Dan
Postal NO. 901-02222
59 Tohashina,
Tomigusuku City, Okinawa, Japan

Kodokan Shinzato Karate Dojo (O’zato North Branch)

Masao Shinzato, Kyoshi, 8th Dan
Postal NO. 901-1201
512-37 Minei O’zato
Nanjyo City, Okinawa, Japan

Kodokan Nishizaki Karate Dojo (Itoman Branch)

Atsushi Kakazu, Renshi, 6th Dan
Postal NO. 901-0305
2-17-8 Nishizaki
Itoman City, Okinawa, Japan

Kodokan Makishi Karate Dojo (Naha Branch)

Tetsuo Makishi, Renshi, 6th dan
Postal NO. 900-0016
1-5-6 Maejima,
Naha City