Jump to Navigation

Okinawa Dojos

 

 

  

 

 

 

Kodokan Nagamine Karate Dojo (Birthplace of WMKA & EMKA)
Soke Takayoshi Nagamine, Hanshi-sei, 10th Dan (In Memoriam)

Bunshiro Nagamine, 2nd Dan
Postal NO. 900-0015
3-14-1 Kumoji,
Naha City, Okinawa, Japan
 tel: 011 81 98 867 3413
 

 

Kodokan Taira Karate Dojo (WMKA Headquarters)
WMKA President Yoshitaka Taira, Hanshi, 10th Dan

Postal NO. 901-2122
2-19-19 Jitchaku,
Urasoe City, Okinawa, Japan
 

 

 

Kodokan Arakaki Dojo (Ozato Branch)
Toshimitsu Arakaki, Hanshi, 10th Dan
Postal NO. 901-1206
208 Nakama Ozato,
Nanjo City, Okinawa Japan

 

 

Kodokan Tome Dojo (Tomishiro Branch)
Iwao Tome, Hanshi, 9th Dan
Postal NO. 901-02222
59 Tohashina,
Tomigusuku City, Okinawa, Japan

 


 

Kodokan Shinzato Karate Dojo (O'zato North Branch)
Masao Shinzato, Kyoshi, 8th Dan
Postal NO. 901-1201
512-37 Minei O'zato
Nanjyo City, Okinawa, Japan
 

 

Kodokan Miyagi Karate Dojo (Makabi Branch)
Tsugio Miyagi, Kyoshi, 8th Dan
POstal NO. 902-0068
85-1 Makabi 
Naha City, Okinawa, Japan

 

 

Kodokan Nishizaki Karate Dojo (Itoman Branch)
Atsushi Kakazu, Renshi, 6th Dan
Postal NO. 901-0305
2-17-8 Nishizaki
Itoman City, Okinawa, Japan

 

 

Kodokan Makishi Dojo (Naha Branch)
Tetsuo Makishi, 5th dan
Postal NO. 900-0016
1-5-6 Maejima,
Naha City, Okinawa, Japan

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut.